Contact gegevens

Wilma Fraas Fysiotherapie
Orofaciaalfysiotherapeut
Holterweg 3j
7245 AL Laren
06 51380821
info@wilmafraas.nl

Aangesloten bij:

Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

Wat is orofaciaal therapie?

Orofaciale fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen in het hoofd, de hals, de nek  en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog, KNO-arts of een andere medisch specialist.

De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuw-aandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied,traumatologie en chirurgie in het hoofd- en halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. De orofaciaal fysiotherapeut is dus de deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de hals- en nekregio.

Werkwijze orofaciaal fysiotherapeut

De orofaciaal fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij/zij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op: het kauwstelsel (waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden), het gelaat, de hals, de nek en de schoudergordel.

Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?